Prenájom nehnuteľnosti vrátane zariadenia, energií a služieb a oslobodenie od DPH

ID1556 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Je od DPH oslobodený aj prenájom miestností fitnesscentra, telocvične a bazéna ( § 38 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“) inej zdaniteľnej osobe, ak súčasťou ceny nájmu je aj vybavenie miestnosti (zariadenie hnuteľným majetkom - inventárom), spotreba energií ( voda, teplo, elektrika) a služby (napr. upratovacie)? Bazén sa v tomto prípade považuje za nehnuteľnosť, alebo trvalo inštalované zariadenie v nehnuteľnosti a nevzťahuje sa na neho oslobodenie od DPH?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár