Prefakturácia poistného popri nájomnom

ID3033 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť A- platiteľ DPH má vo svojom majetku motorové vozidlá, ktoré sa rozhodla prenajať spoločnosti B- platiteľovi DPH. Podľa nájomnej zmluvy je Nájomca povinný uhradiť všetky výdavky súvisiace s nájmom (t. j. Zákonné a havarijne poistenie, daň z motorových vozidiel atď.) v ich skutočnej výške. Týmto vás chceme poprosiť o radu, či prefakturácia poistného popri nájomnom je plnením oslobodeným od DPH alebo podlieha DPH rovnako ako nájomné? 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár