Odpis pri technickom zhodnotení budovy

ID2353 | | Ing. Beata Moravcová | Vytvoriť záložku späť

Máme evidovanú nehnuteľnosť v majetku spoločnosti. Na tejto nehnuteľnosti sú vykonávané opravy, resp. technické zhodnotenie. Či suma technického zhodnotenia je vyššia ako 1 700 € a teda nemôže ísť priamo do nákladov, vieme až po ukončení účtovného obdobia. Ak nemôže ísť priamo do nákladov, tak zvýšime obstarávaciu cenu nehnuteľnosti. Mesačne odpisujeme 1/240-tinu obstarávacej ceny. Je správne, ak účtovný odpis za mesiace 01-11 bude z obstarávacej ceny nezvýšenej o technické zhodnotenie a odpis za mesiac 12 bude zo zvýšenej obstarávacej ceny? Z daňového hľadiska odpisujeme majetok, ktorý je zaradený k 31. 12. do majetku spoločnosti. Je správne, ak uplatníme daňový odpis zo zvýšenej obstarávacej ceny vo výške 12/240-tín? Ide o budovu, ktorá sa odpisuje 20 rokov.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár