Odpis pohľadávky u právnickej osoby

ID1316 | | Ing. Daniela Krištofíková, MBA | Vytvoriť záložku späť

Ako odpísať staré vlastné pohľadávky, konkrétne z roku 2000 a z roku 2002, kedy bola aj ich splatnosť? Je to dosť značná suma a spoločnosť predpokladá, že ich už dlžníci nezaplatia, nemôže im doručiť ani písomné upustenie od vymáhania, sú už dávno premlčané. Nikdy nebola na ne tvorená opravná položka, pretože spoločnosť bola v strate a nechcela účtovnú stratu  navyšovať  ešte viac. Spoločnosť ich chce odpísať zápisom na účty 546/311. Čo v prípade, ak sa nedá  použiť ani prechodné ustanovenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?  Bude tento odpis pripočítateľnou položkou v riadku 180 daňového priznania k dani z príjmov PO, teda nedaňovým výdavkom, keď v minulosti bol tento príjem zdaniteľný?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár