Nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty

ID2640 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Zahraničná firma A je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"). Dováža tovar z tretích krajín, na Slovensku ho uskladní a následne dodá v režime dodanie tovaru do iného členského štátu do Talianska. Má táto firma nárok na odpočet DPH z JCD, ktoré má za tovar pri dovoze z tretieho štátu prostredníctvom priznania, alebo bude aplikovať § 55a zákon o DPH?  (Pozn.: A nemá na Slovensku daňového zástupcu podľa § 69a zákona o DPH.)


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár