Nárok na odpočet DPH z rekonštrukčných prác pri predaji budovy bez oslobodenia od dane

ID2519 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť ( tuzemský platiteľ DPH)- realizuje rekonštrukčné práce na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke v tuzemsku, ktorú má vo vlastníctve. Nehnuteľnosť mala pred začatím rekonštrukčných prác nulovú zostatkovú hodnotu účtovnú aj daňovú (1. krát kolaudovaná v roku 1974). Spoločnosť budovu pred rekonštrukciou používala na plnenia oslobodené od dane (zdravotnícka činnosť) ale aj plnenia zdanené (reštauračná činnosť, prenájom), tzn. pri odpočte DPH na vstupe uplatňovala plný odpočet, koeficient, alebo bez nároku podla charakteru plnení. Budovu po ukončení technického zhodnotenia (modernizácii) plánuje predať bezprostredne po kolaudácii rekonštrukčných prác inej spoločnosti (platiteľovi DPH)- kupujúcej, ktorá je tuzemskou závislou osobou (ekonomické prepojenie) so spoločnosťou. Spoločnosť sa rozhodla zdaniť dodanie stavby podľa § 38 ods. 1.

A) Je splnená časová podmienka podľa § 38 ods. 1 a dochádza k prenosu daňovej povinosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 12?

B) Má spoločnosť (predajca) nárok na plný odpočet DPH z rekonštrukčných prác (realizovaných dodávateľskou firmou- tuzemským platiteľom DPH, ak sa rozhodla predaj stavby zdaniť podľa bodu A) a ak počas rekonštrukčných prác budovu nevyužívala, tzn. nedochádzalo k žiadnym plneniam (zdaniteľným ani oslobodeným)?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár