Kompetencie obecného zastupiteľstva

ID977 | | Mgr. Ladislav Briestenský | Vytvoriť záložku späť

Akým spôsobom je realizovateľné v praxi ust. § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (t. j. obecný úrad zabezpečuje najmä odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií), ak obecné zastupiteľstvo  smerom k obecnému úradu nemá žiadnu kompetenciu, čo sa týka ukladania úloh. Príklad - starosta obce nemá vôľu napomínať a trestať neporiadnych občanov, ktorí sa nezapájajú do systému zberu komunálneho odpadu.  Aby obecné zastupiteľstvo mohlo učiniť náležité kroky v tomto smere, potrebuje od pracovníka obecného úradu štatistické podklady, týkajúce sa odvozu odpadu. Akým spôsobom tieto podklady vyžiadať?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár