Fond prevádzky, údržby a opráv

ID2311 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Mohli by ste prosím bližšie objasniť problematiku tvorby a evidencie FPÚaO, ak vlastníkom bytu je obec a teda sa netvorí spoločenstvo vlastníkov bytov? Je rozdiel medzi tvorbou tohto fondu pri nájomných bytoch: postavených z prostriedkov obce a ŠFRB, z prostriedkov budúcich nájomcov a ŠFRB, z prostriedkov dotácie na rozvoj soc. bývania a ŠFRB? Musia byť prostriedky fondu na oddelenom účte od ostatných úhrad za spoločné priestory? (V prípade, ak každý dom má svoj bankový účet, ale sú tu evidované prostriedky, ktoré nájomcovia platia v jednej čiastke ako tzv. pohyblivá čiastka mesačného nájomného, v ktorej sú zahrnuté všetky zložky nájomného, okrem splátky úveru?) Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. VLASTNÍK bytu tvorí fond údržby - v prípade, ak obec tvorí fond údržby len do výšky úhrad od nájomcov, ide o porušenie zákona? Platí toto ustanovenie len pri dotovaných bytoch?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár