Elektrina a DPH 2

ID4081 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Platiteľ fakturuje elektrickú energiu za obdobie 01/2022. (mesačne) Vystavili sme výzvu k úhrade- splátkový kalendár (nedaňový doklad)- v ktorom sú predpísané mesačné zálohy. Každý mesiac budeme musieť vystaviť aj daňový doklad, lebo za deň dodania tovaru, ak sa uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas trvania zmluvy, sa považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodaný tovar vzťahuje. Takže za 01/2022 musím vystaviť aj daňový doklad na preddavkové platby. Pri týchto mesačných daňových dokladov nie je smerodajné pre vznik daňovej povinnosti, že kedy uhradili splátku (daňový doklad k prijatej platbe nie je potrebný), lebo dátum vzniku daňovej povinnosti- dodania je vždy posledný deň aktuálneho mesiaca. Tiež predpokladáme, že splátku neuhradia skôr, ako aktuálny mesiac. (Takže napr. splátku za 01/2022 neuhradia v 12/2021, ale uhradia ju v 01/2022 alebo 02/2022) Vyučovacia- konečná faktúra bude vždy na konci roka. Sú hore uvedené úvahy správne?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár