Darovanie odpísaného osobného automobilu prokuristovi spoločnosti

ID2676 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť vlastní OA, ktorý je už odpísaný. Chce ho darovať svojmu prokuristovi-osobe blízkej. Aký vplyv to bude mať DPH, keďže je automobil odpísaný pri bezodplatnom dodaní tovaru sa berie do úvahy cena podľa § 22 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a tá nie je, potom v tomto prípade spoločnosť nemá základ pre odvod DPH z uvedenej obchodnej transakcie. Myslíme si, že tento postup je správny. Z hľadiska dane z príjmov, keďže OA je odpísaný, myslíme si, že spoločnosť nemá čo zdaňovať z hľadiska dane z príjmov PO. Nie sme si istí, či by sme nemali dať urobiť znalecký posudok /auto má 5 rokov/ a či by sme nemali dať do výnosov cenu za, ktorú by OA ohodnotil znalec. Máme obavy, či by nám to DU nedodanil aj vzhľadom k transferovému oceňovaniu.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár