Zrušenie registrácie DPH a posudzovanie dlhodobého majetku

ID1905 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Slovenská spoločnosť a. s., platiteľ DPH vedie podvojné účtovníctvo a k 30. 9. 2013 zrušila registráciu pre platiteľa DPH. V poslednom zdaňovacom obodobí v zmysle § 81 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. vzniká platiteľovi daňová povinnosť zo zostatkovej ceny majetku a z ceny zásob. Týka sa to aj drobného hmotného majetku, ktorý bol zaradený do nákladov (cena obstarania do 1 700 €)? Tento drobný hmotný majetok spoločnosť eviduje na stave. Aká je zostatková cena tohto drobného hmotného majetku podľa osobitného predpisu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár