Zrážky zo mzdy

ID2388 | | Ing. Iveta Matlovičová | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosti bolo doručených deväť exekučných príkazov na vykonanie exekúcie zrážkami zo mzdy zamestnanca. Aktuálne vykonávame zrážku v poradí tretieho exekučného príkazu vo výške jednej tretiny a súčasne vykonávame zrážku v poradí siedmeho exekučného príkazu z druhej tretiny na prednostnú pohľadávku. Zamestnancovi je zohľadňovaná pri vykonávaní zrážok základná suma v zmysle § 70 Exekučného poriadku, zamestnanec je poberateľom invalidného dôchodku, nejde o výživné. V marci 2015 bol doručený upravený príkaz vykonávať zrážky zo mzdy k deviatemu exekučnému príkazu v znení, aby zamestnávateľ vykonával zo mzdy a iných príjmov povinného zrážku tak, že nebude prihliadať na základnú sumu v zmysle § 70 Exekučného poriadku, ktorá je povinnému zohľadňovaná pri vykonávaní zrážok z iných príjmov vyplácaných Sociálnou poisťovňou, t. j. v súčasnosti vo výške dôchodkovej dávky vyplácanej povinnému v jej aktuálnej sume 116,90 €, ale zároveň bude zamestnávateľ postupovať v súlade s § 71 Exekučného poriadku (t. j., po prípadnom započítaní relevantnej časti základnej sumy, čistú mzdu do výšky 150% sumy životného minima zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, z tejto sumy zrazí jednu tretinu a túto sumu spoločne so sumou čistej mzdy prevyšujúcou 150 % sumy životného minima odvedie súdnemu exekútorovi)

1/ Ako budeme postupovať pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca po doručení uvedeného upraveného príkazu? Aká bude výška zrážok pri čistej mzde 350 €? Zamestnanec má jednu vyživovanú osobu.

2/ Doručený upravený príkaz k deviatemu exekučnému príkazu sa bude uplatňovať už pri výpočte aktuálne vykonávanej zrážky tretieho a siedmeho exekučného príkazu alebo až pri vykonávaní zrážky deviateho exekučného príkazu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár