Združenie právnických osôb

ID4417 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Pôvodná zadanie otázky: Tri sro-čky vytvorili združenie PO. Firma A vedie účtovníctvo. Pre združenie vytvorila samostatný účet. Všetky 3 firmy vložili na tento účet po 2 000 €. Firma A naň prevádza prostriedky zo svojho účtu, realizuje výbery a vklady v hotovosti. Vklady spoločníkov sme zaúčtovali na analytické účty 221002/398002,398003, aby bolo zrejmé, kto koľko vložil. 

Doplňujúca otázka: Združenie 3 právn. osôb - PÚ - platitelia DPH. Správca združenia spravil uzávierku k 31.12., rozúčtoval náklady a výnosy na členov. V majetku združenia je stroj na lízing. V hlavnej knihe združenia eviduje zostatky na účtoch 022, 082, 221, 343 a 474. Mali by sa aj tieto záväzky a pohľadávky nejako rozúčtovať ku koncu roka na jednotlivých členov?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár