Zaúčtovanie dodávateľských faktúr pri prechode z jednoduchého na podvojné účtovníctvo

ID1601 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Podnikateľský subjekt v roku 2012 účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva. Od 1. 1. 2013 prechádza na účtovanie v sústave podvojného účtovníctva. Podnikateľskému subjektu prišla  dodávateľská faktúra s dátumom vyhotovenia, ktorý je zároveň aj dátumom dodania 17. 1. 2013 za náklady na energie za mesiac december 2012. Do ktorého účtovného obdobia treba túto faktúru zaevidovať? V jednoduchom účtovníctve záväzok ku koncu roku nevzniká, pretože faktúra bola vystavená aj dodaná 17. 1. 2013. Do podvojného účtovníctva je potrebné ju zaevidovať z dôvodu odpočítania DPH za január 2013, avšak spoločnosť nemá nárok na uplatnenie nákladov, keďže sa týkajú ešte roku 2012 (december). V ktorom účtovnom období  má podnikateľ - fyzická osoba nárok dať si faktúru do nákladov, resp. výdavkov ? Ako treba postupovať v prípadoch dodávateľských faktúr, ktoré sú vyhotovené v januári 2013 s dátumom dodania december 2012. V ktorom účtovnom období treba takéto faktúry evidovať ?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár