Zaúčtovanie dobropisu

ID1504 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Obec dostala dotáciu z MF SR na kanalizáciu, pričom spolufinancovala 5 %. V nasledujúcom roku boli po kontrole z MF zistené nedostatky a obec bola povinná časť prostriedkov vrátiť. Tieto obci dobropisom dodávateľ vrátil, obec ich následne poukázala na MF SR. Z uvedenej sumy obec odpočítala svojich 5 %. Ako treba zaúčtovať tento rozdiel? Ako výnos?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár