Výpočet preddavkov pri poberaní starobného dôchodku

ID688 | | Ing. Silvia Jambrichová | Vytvoriť záložku späť

Živnostníkovi pánovi Dušanovi bol od 1. novembra 2009 priznaný starobný dôchodok, pričom za rok 2009 mu bol vyplatený starobný dôchodok v úhrnnej sume v 818 €. Daňové priznanie typ B za rok 2009 podával v ustanovenej lehote a vykázal v ňom nasledovné údaje:

základ dane (r. 69) 25 182,98 €,
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (r. 70) 1 576,74 €,
suma preddavku vybraná podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (r. 99)

312,58 €.

Ako bude postupovať pri platení preddavkov?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár