Výpočet náhrady platu počas dovolenky

ID1295 | | Mgr. Ladislav Briestenský | Vytvoriť záložku späť

Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie. Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 253/1994 Z. z.") priemerným mesačným platom na účely ods. 1 a § 2 ods. 2 je jedna dvanástina súčtu platu podľa § 3 alebo podľa § 4 ods. 2 cit. zákona za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom vznikla potreba zistenia priemerného mesačného platu. Priemerný mesačný plat sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Na základe uvedeného postupujeme pri výpočte nasledovne:

  • Ako príklad použijem reálny výpočet pre výpočet náhrady príjmu za dovolenku čerpanú v mesiaci máj 2012.
  • Súčet platov starostu za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov (5/2011 - 4/2012) = 1854 + (7 x 1669) + (4 x 1706) = 20 361 eur.
  • Priemerný mesačný plat = 20 361 / 12 = 1 696,75 eur.
  • Náhrada za 3 dni dovolenky čerpanej v mesiaci máj 2012 = (1 696,75 / 23) x 3 = 221,32 eur, resp. (1696,75 / 172,5) x 22,5 = 221,32 eur.
  • Plat za odpracované dni = (1 706 / 23) x 20 = 1 483,48 eur.
  • Hrubý príjem starostu za máj 2012 = 1 483,48 + 221,32 = 1 704,80 eur

Je takýto postup pri výpočte správny a je v súlade s platnou legislativou? Pri tomto výpočte hrubý príjem starostu v mesiaci, v ktorom čerpal dovolenku je nižší, ako plat starostu, ktorý mu patrí na základe § 3 ods. 1 cit. zákona o 1,20 eur. Poznamenávam, že v príklade je prepočet urobený na plný úväzok, pri základnom plate starostu bez zvýšenia.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár