Úrok z omeškania

ID1340 | | Klára Klabníková | Vytvoriť záložku späť

V roku 2010 správca dane vyrubil daňovníkovi daň z nehnuteľností vo výške 502,78 eura, ktorá bola splatná v dvoch rovnakých splátkach - v termíne do 31. 5. 2010 - 251,39 eura a v termíne do 30. 9. 2010 - 251,39 eura. Daňovník daň neuhradil ani v náhradnej lehote. Správca dane daňový nedoplatok vymohol v daňovom exekučnom konaní zrážkami z iných príjmov. Vykonávanie zrážok povinného bolo nasledovné :

  • 30. 12. 2011 - 94,91 eura,
  • 31. 1. 2012 - 94,91 eura,
  • 29. 2. 2012 - 94,91 eura,
  • 30. 3. 2012 - 94,91 eura,
  • 30. 4. 2012 - 94,91 eura a
  • 31. 5. 2012 - 28,23 eura.

Ako správca dane vypočíta úrok z omeškania ?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár