Určenie výšky preddavkov

ID598 | | Ing. Lucia Vanková | Vytvoriť záložku späť

Daňovník predložil k 31. marcu 2011 daňové priznanie za rok 2010, v ktorom vykázal nasledovné údaje:

Text Suma
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty zaokrúhlený na eurocenty nadol (r. 500)

73 100,23 €

Sadzba dane podľa § 15 (r. 510)

19 %

Daň pred uplatnením úľav (r. 600) 13 889,04 €
Úľavy na dani (r. 610)
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r. 710) 1 390,00 €
Daň po úľavách a po zápočte, zaokrúhlená na eurocenty nadol (r. 800) 12 499,04 €
Suma preddavkov zaplatených podľa § 42 (r. 810) 3 980,20 €
Suma zrážkovo vybratej dane (r. 830) 250,16 €
Daňová povinnosť (r. 850) 12 499,04 €

Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár