Určenie obstarávacej ceny

ID1971 | | Hana Jakubíková | Vytvoriť záložku späť

Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce - základná škola s materskou školou, ktorej organizačnou súčasťou je aj školská jedáleň (ďalej len „účtovná jednotka“) obstarala do školskej jedálne z vlastných prostriedkov zriaďovateľa elektrický parný konvektomat v celkovej fakturovanej sume 3 600 €. Uvedená fakturovaná suma pozostáva z nasledovných položiek:

  • elektrický parný konvektomat – suma 2 800 €,
  • podstavec pod konvektomat – suma 200 €,
  • zariadenie na zmäkčovanie vody – suma 70 €,
  • sada gastronádob – suma 150 €,
  • roztok na čistenie konvektomatu – suma 50 €,
  • doprava a montáž – suma 160 €,
  • zaškolenie odborným kuchárok – suma 170 €.

Okrem toho účtovná jednotka zabezpečila iným dodávateľom montáž elektrického prívodu (t. j. úprava rozvádzača, doplnenie ističa v skrine rozvádzača, napojenie kábla istič – vypínač) a napojenie konvektomatu v celkovej fakturovanej sume 400 €.

Ako správne určiť obstarávaciu (vstupnú) cenu uvedenej hnuteľnej veci – konvektomatu (t. j. má byť jej súčasťou aj podstavec pod konvektomat, zariadenie na zmäkčovanie vody a sada gastronádob - ako príslušenstvo ku konvektomatu a má byť jej súčasťou aj montáž elektrického prívodu a napojenie konvektomatu, alebo montáž elektrického prívodu a napojenie konvektomatu je súčasťou stavby – budovy a nie je súčasťou obstarávacej ceny konvektomatu)?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár