Účtovanie majetku obcí

ID1926 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť

Sme obec, účtujeme podľa Postupov účtovania pre RO, PO, obce. Až v 2013 mám zaradiť do majetku na účet 021 pozemné komunikácie, ktoré už existujú dlhé roky ale doteraz neboli zaradené do majetku. Nie sú ešte úplne odpísané, ako to správne zaúčtovať? Na účte nedokončených investícií 04x máme nezaradené investície, ktoré chceme v rámci inventarizácie vysporiadať.

V minulých rokoch sme platili projektovú dokumentáciu cyklotrasy a tiež sme platili podiel spolufinancovania „Regionál. združenia obcí podunajskej oblasti“ zainteresovaných na projekte cykl. chodníka Hamuliakovo - Senec. Ďalšie náklady s uvedeným cykl. chodníkom  už neboli, cykl. chodník nie je evidovaný v našom majetku.

Máme uvedenú projektovú dokumentáciu a podiel spolufinancovania  zaradiť na účet 019 – ost. nehmotný majetok alebo vyradiť a zúčtovať do nákladov ?

Na účte 04x máme aj iné projektové dokumentácie investičných akcií, ktoré sa nerealizovali a možno sa budú alebo aj nebudú realizovať. Môžu sa takéto projektové dokumentácie zaúčtovať na účet 019 – ostatný nehmotný majetok ? Čo konkrétne sa môže účtovať na účte 019, nemáme to v našej internej smernici.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár