Účtovanie a daňové aspekty vzniku a úhrady záväzku z ručenia

ID2340 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Predmet: Záväzok z ručenia v zmysle pôv.znenia § 106 ods. 1 Obchodného zákonníka platného do 31. 12. 2001- účtovno-daňové aspekty. Naša a. s. v zmysle uvedeného ustanovenia ručila do 31. 12. 2001 za záväzky inej spoločnosti, ktorej jediným spoločníkom je tá istá osoba. Na základe aktuálneho platného rozhodnutia súdu musíme tento záväzok z ručenia plniť voči veriteľovi. Súdny spor bol dlhodobý a toto riziko neúspešnosti-povinnosti uhradiť záväzok z ručenia sme zohľadnili v účtovníctve tvorbou ostatnej - daňovo neuznanej- rezervy (MD 548-D 459). Otázka: a, Ako sa má správne v našom účtovníctve (ručiteľa) premietnuť uvedený prípad v tomto čase -12-2014-, keď sme povinní plniť? - Naše úvahy: Zrušenie rezervy MD 459-D 548, vznik ručiteľského záväzku a zároveň vznik pohľadávky vo dlžníkovi za ktorého plníme záväzok z ručenia MD 378-D 325, úhrada ručiteľského záväzku MD 325-D 221? Vysporiadanie pohľadávky s dlžníkom -prepojenou spoločnosťou plánujeme zápočtom vzájomných pohľadávok. Bude sa teda táto úhrada veriteľovi účtovať len súvahovo - ako záväzok z ručenia/pohľadávka voči existujúcemu subjektu, za ktorý ručíme MD 378-D 325,  bez dopadu na výsledok hospodárenia -náklady- v roku 2014?  Alebo máme účtovať aj výsledovkové obraty na účtoch 588-325 a 378-688, výsledkom bude tiež nulový dopad na výsledok hospodárenia ručiteľa? b,Aké sú dopady účtovania z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavkov? Predpokladáme, že zrušenie-použitie ostatnej rezervy, bude odpočítateľnou položkou zo základu dane, keďže bola daňovo neuznaná v čase tvorby.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár