Tvorba rezervného fondu v príspevkovej organizácii obce

ID2953 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Príspevková organizácia obce vykazuje za rok 2016 kladný výsledok hospodárenia po zdanení z hlavnej aj z podnikateľskej činnosti spolu v sume 3 000 €. V zmysle § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy tvorí z neho v plnej výške rezervný fond (účet 421), ktorý môže použiť výlučne na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia. Nakoľko existujú rôzne protikladné odborné výklady, poprosíme Vás o zodpovedanie nasledovných otázok: Má príspevková organizácia povinnosť previesť tých 3 000 € aj na osobitný bankový účet – účet rezervného fondu prípadne na analytický účet k bankovému účtu alebo ide len o účtovný úkon? Napokon sa môže nastať situácia, že napriek zisku organizácia nedisponuje s finančnými prostriedkami za účelom realizácie tohto prevodu. Má obecné zastupiteľstvo povinnosť schváliť túto zákonnú tvorbu rezervného fondu príspevkovej organizácie pri schválení záverečného účtu obce, ktorého súčasťou je aj hospodárenie príspevkových organizácií? Kto rozhoduje o použití zostatku finančných prostriedkov príspevkovej organizácie z predchádzajúceho roka a o jeho zapojení do rozpočtu bežného rozpočtového roka a ako ich príspevková organizácia zapojí do svojho rozpočtu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 1) | Posledný príspevok: 19.09.2018 02:58

Zobraziť diskusiu Pridať komentár