Prihláška pohľadávky a úrok

ID867 | | JUDr. Ing. Matej Hodál | Vytvoriť záložku späť

V prihláške pohľadávky do konkurzného konania je uvedený riadok na „Úroky" a „Úroky z omeškania". Aký je medzi nimi rozdiel? V zmluve je dohodnuté, že dlžník zaplatí 0,05 % za každý deň omeškania s úhradou faktúry. Kde uviesť dlžnú sumu a ako ju vypočítať?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár