Prevod správy majetku na rozpočtovú organizáciu

ID3011 | | Ing. Ingrid Veverková | Vytvoriť záložku späť

Obec ako zriaďovateľ základnej školy jej prevodom správy so súhlasom zastupiteľstva previedla do majetku budovu školu a školskej jedálne. Obec v roku 2017 dostala dotáciu na rekonštrukciu strechy na školskej jedálni. Túto sme použili na uvedený účel a riadne zúčtovali. Keďže budovu jedálne odpisuje základná škola (prevod správy), je potrebné na toto navýšenie hodnoty budovy jedálne a s tým spojené aj odpisovanie zrekonštruovaného objektu zase prejednanie na OZ, alebo stačí len podpísaná zmluva medzi obcou a ZŠ o navýšenej hodnote prevodu majetku a podklad pre účtovanie tohto úkonu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár