Preddavky pri súčasnom prevádzkovaní živnosti a prenájme nehnuteľnosti

ID691 | | Ing. Silvia Jambrichová | Vytvoriť záložku späť

Pán Milan prevádzkuje od roku 2003 na základe živnostenského oprávnenia sklenárstvo. Okrem príjmov z uvedenej živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.(ďalej len „ZDP") ] má od roku 2008 aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 ZDP). Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania za rok 2009 platí pán Milan od 1. apríla 2011 štvrťročné preddavky po 1 412,35 €. K 31. júlu 2011 živnostenský úrad živnostenské oprávnenie pánovi Milanovi zruší. Naďalej (aj po zrušení živnosti) bude daňovník poberať príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Je povinný platiť preddavky aj naďalej?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár