Preddavky pri poberaní starobného dôchodku

ID687 | | Ing. Silvia Jambrichová | Vytvoriť záložku späť

Podnikateľ pán Cyril je od 1. februára 2009 poberateľom starobného dôchodku, ktorý mu bol priznaný spätne k 1. januáru 2009. Daňové priznanie typ B za rok 2009 podával pán Cyril v ustanovenej lehote a vykázal v ňom nasledovné údaje:

úhrnná suma dôchodku za zdaňovacie obdobie (r. 30) 5 976 €,
základ dane (r. 69) 14 366,26 €,
suma preddavku vybraná podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (r. 99) 25,30 €.

Ako bude platiť v ďalšom období preddavky?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár