Povinnosti pri obchode s 3. krajinami z pohľadu DPH

ID1849 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s Českou spoločnosťou o dodávkach tovarov na výstavbu nehnuteľnosti umiestnenej v tretej krajine. Česká spoločnosť je generálnym dodávateľom stavby, investorom je spoločnosť z tretej krajiny. Naša spoločnosť uskutočnila nasledovný obchod:

Predmetom dodávky bol nákup tovarov v jednej tretej krajine ozn.  T s nasledovnou dodávkou do ďalšej tretej krajiny ozn. G. Naša spoločnosť S teda kúpila tovar v 3 krajine T, tento ihneď fakturovala českej spoločnosti a česká spoločnosť ho predala do tretej krajiny G. Tovar sa fyzicky prepravil priamo z jednej tretej krajiny T do tretej krajiny G. Fakturácia prebehla medzi našou spoločnosťou S, generálnym dodávateľom stavby - českou spoločnosťou a táto fakturovala do krajiny G - kde je umiestnená stavby. Všetky obchody sa uskutočnili ešte pred vstupom do krajiny G (ešte pred preclením z krajiny T do krajiny G).

Mohli by ste nám objasniť, aké sú naše povinnosti z hľadiska zákona o DPH  a súhrnného výkazu (ako máme určiť miesto dodania tovaru, keď ešte počas prepravy od 1. dodávateľa z krajiny T, sme ho predali českej firme, ktorá ho predala konečnému príjemcovi v tretej krajine G. Tento konečný príjemca tovar aj preclil.

Z nášho pohľadu sme nákup aj predaj tovaru uskutočnili na území tretej krajiny, uvažujeme správne, že takýto obchod nie je predmetom DPH na Slovensku? Ako máme takýto obchod zdokumentovať (dokázať, že fyzicky bol tovar prevezený z 3. krajiny T do 3. krajiny G), a obchody prebehli fakturačne medzi jednotlivými obchodnými partnermi? Neuskutočnili sme ani vývoz ani dovoz v SR.

Nevieme, či táto otázka je dosť zrozumiteľná, preto to zhrnieme ešte nasledovne:

Český generálny dodávateľ stavby umiestnenej v tretej krajine si u našej spoločnosti registrovanej za platcu DPH v SR objednal dodávku tovaru, ktorý bude inštalovaný na stavbe umiestnenej v tretej krajine. Naša spoločnosť túto dodávku objednala v ďalšej tretej krajine (nie v tej, v ktorej je umiestnená stavba). Dodávka - fyzické premiestnenie tovaru sa uskutočnilo z jednej tretej krajiny do druhej tretej krajiny. Fakturácia prebehla nasledovne: dodávateľ T(3krajina) poslal faktúru našej spoločnosti S. Následne naša spoločnosť S poslala faktúru českej spoločnosti. Česká spoločnosť poslala faktúru konečnému odberateľovi so sídlom 3krajine G. Tento tovar aj preclil ako dovoz z krajiny T do krajiny G.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár