Pohľadávka a daňový odpis

ID2451 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť A zanikla bez likvidácie k 31.12. 2014 a zlúčila sa s právnym nástupcom spoločnosťou B. Spoločnosti A vznikla v roku 2014 vlastná pohľadávky v menovitej hodnote 100 €. Pohľadávka bola v čase vzniku účtovaná oproti výnosom t. j. bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Je možné považovať pohľadávku u právneho nástupcu zahrnutú do zdaniteľných príjmov a prípadný odpis za predpokladu splnenia ďalších podmienok považovať v súlade s § 19 ods. 2h) za daňový?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár