Oprava významnej chyby po schválení účtovnej závierky

ID548 | | Ing. Beata Moravcová | Vytvoriť záložku späť

Účtovná jednotka za účtovné obdobie roku 2008 zabudla zaúčtovať do nákladov faktúru za opravu budovy vo výške 2 000 000 Sk. Účtovná jednotka na túto chybu prišla až v roku 2010, kedy už bola účtovná závierka za rok 2008 schválená valným zhromaždením, a preto opätovné otvorenie účtovných kníh roku 2008 nie je možné. Ako sa vykoná oprava účtovania, za predpokladu, že v internej smernici má účtovná jednotka uvedené, že ide o významnú sumu? Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2008?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár