Odpočet daňovej straty po zlúčení spoločností

ID2033 | | Ing. Jozef Pohlod | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť A sa k 1. 7. 2013 zlúčila so spoločnosťou B, pričom spoločnosť A sa zrušila bez likvidácie, právnym nástupcom je spoločnosť B. Za účtovné obdobie od 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013 zostavila spoločnosť A mimoriadnu účtovnú závierku a podala daňové priznanie, kde vykázala daňovú stratu. Nikdy predtým daňovú stratu nedosiahla, teda si žiadnu neodpočítavala. Môže si nástupnícka spoločnosť (B) v daňovom priznaní od základu dane odpočítať daňovú stratu spoločnosti A, ktorú dosiahla za účtovné obdobie 1. 1. – 30. 6 (pred zlúčením spoločností)? Ak áno, v ktorom období prvýkrát? Spoločnosť B uplatňuje hospodársky rok (od 1. 12. 012 – 30. 11. 2013), následne zmení hospodársky rok na kalendárny rok od 1. 1. 2014, čiže účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov je samostatné obdobie od 1. 12. 2013 – 31. 12. 2013.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár