Odpis pohľadávok

ID2002 | | Ing. Jozef Pohlod | Vytvoriť záložku späť

Naša spoločnosť prihlásila svoje pohľadávky v r. 2010 do reštrukturalizačného konania a neskôr po zrušení reštrukturalizačného konania a vyhlásení konkurzu na majetok, sme opäť prihlásili svoje pohľadávky v stanovenej lehote v plnej výške cca 5 000 €. Na pohľadávky bola vytvorená opravná položka vo výške 100 % - daňový náklad. V r. 2012 súd uznesením rozhodol, že "zrušuje konkurz po slnení konečného rozvrhu výťažku". V tomto roku nám bola čiastočné uhradená pohľadávka vo výške 400 €. Je odpis zostávajúcej časti neuhradených pohľadávok v tomto prípade daňovo uznaný náklad? Keďže sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli až v r. 2013 po podaní daňového priznania za rok 2012, je možné zúčtovať odpis pohľadávok a zrušiť opravnú položku k pohľadávkam aj v r. 2013?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár