Odpis pohľadávky - doplňujúca otázka k ID 2118 zo dňa 03.03.2014

ID2134 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

V odpovedi uvádzate, že vznikajú isté pochybnosti daňovej uznateľnosti odpisu tejto pohľadávky z dôvodu premlčania pohľadávky a skutočnosti, že ide o ekonomicky prepojené osoby. K otázke ID 2118 zo dňa 3. 3. 2014 dopĺňam: Každoročne k 31. 12. bol záväzok písomne uznaný v rámci odsúhlasenia pohľadávok. Podľa Obchodného zákonníka premlčacia doba v obchodno-záväzkových vzťahoch skončí najneskôr uplynutím 10 rokov. Považujeme správne takúto pohľadávku za nepremlčanú? Z pohľadu obidvoch spoločností pri rozhodnutí konateľa v roku 2013 o trvalom odpísaní pohľadávky zahrnie jedna spoločnosť odpis záväzku do základu dane (do daňových výnosov) a druhá spoločnosť zahrnie odpis pohľadávky v zmysle § 19 ods. 2 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p. do základu dane (do daňových nákladov). Je tento postup z daňového hľadiska správny?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár