Dokazovanie vývozu tovaru v prípade colného konania v inej krajine EÚ

ID1655 | | Ing. Jozef Pohlod | Vytvoriť záložku späť

Ako sa v praxi dokazuje vyvoz do tretích krajín v prípade, ak je tovar najskôr premiestnený do inej krajiny EÚ a z tejto krajiny je vyvezený a zároveň aj preclený vyvoz?  Spoločnosť - vývozca je zaregistrovaný pre účely DPH iba v SR, kde ma aj sklad. V odbornom článku som sa dočítala, že je potrebne mat vývozné colne hlásenie potvrdenie colným úradom danej krajiny, z ktorej sa tovar vyviezol, ale keďže komunikácia s colnou správou prebieha iba elektronickou  formou, špedičné spoločnosti z týchto krajín nám posielajú iba JCD v PDF. formáte, na ktorom síce je uvedený dátum, kedy tovar vystúpil z colného územia ES, ale nie je tam žiadny elektronicky podpis, čo podľa mňa dostačujúci dokaz nie je.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár