Otázky s vecným pojmom: Škoda

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Škoda pri výkone práce spôsobená na cudzom majetku, odpočet DPH

ID3643 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec spoločnosti (platiteľ DPH), ktorá vyrába nábytok pri dovoze nábytku zákazníkovi poškodil fasádu. Spoločnosť dostala faktúru za opravu fasády zákazníka od stavebnej spoločnosti (od platiteľa DPH) s režimom DPH prenos daňovej povinnosti. ide o opravu fasády zákazníka, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a je v nej uvedené, že prípadné spôsobené škody pri montáži a dovoze nábytku spoločnosť uhradí. Spoločnosť si platí poistku pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi, takže na základe tejto udalosti bude spoločnosti vyplatené poistné plnenie. Mám zaúčtovať opravu fasády na služby na účet 518 ako daňový náklad a DPH odvediem a zároveň si aj uplatním odpočet, alebo faktúru za opravu fasády zaúčtujem ako škodu nedaňový náklad a DPH odvediem a odpočet si neuplatním?

Nedoručenie zásielky

ID3167 | | Ing. Marián Drozd

Podnik zaslal na opravu svoj majetok do ČŠ EU. Za doručenie zásielky zaplatil cenu (ZD +daň). Po čase zistil, že zásielka nebola doručená adresátovi a predmet dodania sa stratil. Podnik sa dohodol s prepravnou spoločnosťou, že nám uhradí škodu, ktorá nám nedoručením vznikla. Škoda je vypočítaná vo výške cena obstarania majetku bez DPH a prepravné náklady. Pôvodne preprava bola fakturovaná a zaplatená vrátane DPH. Podnik si DPH vypýtal späť prostredníctvom daňového priznania. Má byť výška škody za prepravu vedená bez DPH alebo s DPH? Bolo správne odpočítať si DPH za prepravu, keď v skutočnosti nebola preprava vykonaná? Podnik sa o nedodaní prepravy dozvedel až po 6 mesiacoch, nakoľko sa domnieval, že majetok sa opravuje u dodávateľa, ku ktorému však nikdy nedorazil.

Náhrada škody- obec Kolta

ID2759 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pracovník (strojník) spôsobil škodu inej firme, počas pracovného výkonu narazil so strojom do nákladného auta inej firmy. Náš pracovník má poistku, ktorú si hradí sám, na škody pri výkone povolania. Obec uhradila poškodenej firme na základe faktúry škodu v plnom rozsahu 887,80 €. Škodu sme si uplatnili v poisťovni cez spomínanú poistku pracovníka. Poisťovňa nám oznámila úhradu v nasledovnom znení: Výška škody 877,80 €. Maximálne plnenie v zmysle zmluvy 829,85 € spoluúčasť pracovníka 10 % 82,98 €. Celková výška plnenia 746,87 €, ktorú nám poisťovňa uhradila. Chcela by som sa spýtať, čo s rozdielom 47,95 €, lebo pracovník má v zmluve dojednanú maximálnu výšku 829,85 €. Môžeme mu to zosobniť? 10 %, čo je 72,98 € + rozdiel 47,95 €? Alebo to má znášať zamestnávateľ?

Totálna havária LKW

ID2692 | | Ing. Beata Moravcová

Naša spoločnosť má od 1. 4. 2014 vozidlo ťahač na finančný lízing s dojednaným právom kúpy prenajatej veci. V apríli 2016 došlo k havárii ťahača. Poisťovňa konštatovala podľa ich znalca totálnu škodu a plnenie zaslala lízingovej spoločnosti. Vrak vozidla vydražila cez Českú spoločnosť. Lízingová spoločnosť nám zaslala poistné plnenie - rozdiel medzi vyčíslenou sumou poisťovne a vydraženou sumou. My sme požiadali lízingovú spoločnosť o predčasné splatenie lízingu a následne sme ťahač predali ako vrak. Ako máme účtovať, ako o škode alebo o predčasnom predaji vozidla, čiže porušenie podmienok lízingu? Ak o škode, čiže zostatková cena k 31. 12. 2015 na 549/082 do výšky odškodnenia a predaj na 541, poistné plnenie na 648 a predaj na 641. Účtovné odpisy za 1-4/2016 sú pripočítateľnou položkou, alebo ich vôbec nemáme v roku 2016 uplatniť.