Zúčtovanie dotácie ÚPSVaR na stravu z inej obce

ID4989 | | Terézia Urbanová | Vytvoriť záložku späť

Dobrý deň, školská jedáleň zriadená obcou A poskytuje stravovanie pre materskú školu z obce B. Stravu si ale nefakturujú, príspevok od rodičov z obce B sa platí priamo na potravinový účet ŠJ, rovnako obec B zasiela dotáciu na stravu tiež na účet ŠJ, ktorá z nej nakupuje potraviny a nespotrebovanú dotáciu vráti obci B. Na konci roka potom vznikne situácia, kedy obec B má vo svojich príjmoch dotáciu z ÚPSVaR, ale výdavky sú zúčtované v ŠJ v obci A (s KZ 111, hoci obec A ako zriaďovateľ ŠJ ich nemá v príjmoch). Stačí tento rozdiel zohľadniť v záverečnom účte oboch obcí, alebo ako správne postupovať? V metodike som našla len taký postup, že poskytovateľ stravy fakturuje odobraté obedy materskej škole a táto ich uhrádza z dotácie.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.