Zmena alebo doplnenie všeobecne záväzného nariadenia

ID1070 | | Mgr. Ladislav Briestenský | Vytvoriť záložku späť

Potrebujeme si ozrejmiť jednu vec. Keď chceme meniť alebo doplniť všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „VZN") obce, aký spôsob je považovaný za správny? Formou dodatku alebo novým VZN, kde uvedieme, že mení a dopĺňa predchádzajúce VZN č...? Napr. jedno VZN je z r. 2010 a bol k nemu robený dodatok č. 1 v roku 2011.  Ak chceme meniť veci uvedené v dodatku č. 1, treba to urobiť formou nového VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN z r. 2010 ... v znení neskoršieho dodatku č. 1 z r. 2011 alebo urobíme dodatok č. 2 k pôvodnému nariadeniu? Je potrebné potom dodatok č. 1 zrušiť?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár