Zaúčtovanie nevrátenej pohľadávky

ID377 | | Ing. Anna Ľalíková | Vytvoriť záložku späť

Jedna z 23-och obcí  v roku 2006 uzatvorila Zmluvu o poskytnutí (združení)  finančných prostriedkov s občianskym združením na projekt – tvorbu kompostoviska . Obec viackrát združila finančné prostriedky, ktoré je neskôr aj boli vrátené. Ostala iba čiastka 1991,64 eur, ktorú obce doposiaľ evidujú na účte 318-pohľadávka. V tomto roku  občianske združenie zaslalo obci záverečné vyúčtovanie projektu, v ktorom sú vysvetlené všetky výdavky na projekt a vrátenie zostatku z projektu,  čo  predstavuje  170,34 eur.  Rozdiel t.j.1821,30 eur, by mala obec  účtovne odpísať.

Ako treba  správne zaúčtovať nevrátenú pohľadávku?  Odpísať ju k účtu 428AÚ? Aké podklady sú potrebné k odpísaniu pohľadávky? Stačí iba kópia vyúčtovania občianskeho združenia, alebo treba  aj uznesenie obecného zastupiteľstva?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár