Uznanie výnosov – developerský projekt z hľadiska IAS/IFRS

ID652 | | Robert Mládek, GAAP.cz, s.r.o. | Vytvoriť záložku späť

Moja otázka sa týka uznania výnosov z predaja bytov z pohľadu IAS/IFRS. Ide o developerskú spoločnosť, ktorá postavila bytové domy za účelom predaja jednotlivých bytov. Podľa môjho názoru by mal byť výnos uznaný ku dňu splnenia 5 podmienok daných IAS 18 pre predaj tovaru a v súlade s IFRIC 15 – teda najmä ku dňu prevodu vlastníctva a spojených rizík, t. j. zápisu do katastra nehnuteľností. Vedenie spoločnosti má však záujem uznať výnosy k dátumu kolaudácie domu, a to v prípade uzatvorených zmlúv o budúcich zmluvách na predaje bytov. Argumentuje tým, že je viac než pravdepodobné, že k predaju dôjde a taktiež aj tým, že je už vyinkasovaný nevratný preddavok vo výške 15 % z ceny bytu (cca 18 tis. eur). Je možné pri predaji nehnuteľnosti uznať výnos v inom okamihu, ako je prevod vlastníctva v katastri nehnuteľností?

Podľa môjho názoru v tomto prípade však nedochádza priebežne k prevodu rizík a výhod spojených s vlastníctvom, napr. v zmluve je výslovne uvedené, že riziká prechádzajú na kupujúceho dňom podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. A budúci kupujúci nemôže s nehnuteľnosťou nakladať, riziko kupujúceho spočíva v zmene ceny nehnuteľností na trhu, keďže kúpna cena je daná, nemenná.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár