Úprava zápisnice obecného zastupiteľstva

ID3189 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Úprava zápisnice obecného zastupiteľstva nie je predpísaná normatívnym právnym aktom, má ale ustálenú formu vyplývajúcu napr. z rokovacieho poriadku. Pravidlá písania a úpravy písomností sú určené aj v STN 01 6910. V praxi začínajú platiť štandardy pre eGovernment a zverejňovanie, tiež zákonné pravidlá pre webové sídlo, elektronickú komunikáciu a pod.
Na webových sídlach samosprávy sa vyskytujú zápisnice zo zastupiteľstiev, prípadne iné dokumenty, ktoré sú písané niekoľkými druhmi písma a hýria aj farbami.
Platia pre písanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstiev, písanie uznesení či VZN a iných povinne zverejňovaných dokumentov nejaké normy, alebo štandardy určujúce druh a farbu použitého písma?

Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár