Účtovanie postúpenia pohľadávky pri konkurze

ID605 | | Ing. Lucia Vanková | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť Alfa v roku 2012 evidovala ďalej pohľadávku voči dlžníkovi v konkurze v menovitej hodnote 6 500 €, ktorá vznikla pri dodávke tovaru v roku 2011. Konkurz na majetok dlžníka vyhlásil súd dňa 15. 12. 2011. Vo svojom uznesení vyzval veriteľov, aby svoje pohľadávky prihlásili na súde a správcovi do 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. Spoločnosť pohľadávku prihlásila dňa 20. 1. 2012. Dňa 15. 4.  2012 spoločnosť postúpila pohľadávku voči dlžníkovi v konkurze inej spoločnosti za cenu 1 500 €, ktorá túto následne aj zaplatila.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár