účtovanie hmotnej časti vývoja

ID2368 | | Ing. Jozef Pohlod | Vytvoriť záložku späť

Firma v roku 2014 zahájila výskum špeciálneho vozidla. V rámci I. etapy sa vytvára konštrukčná dokumentácia, v II. etape pôjde o výstavbu hmotného prototypu. Podľa § 37 ods. 2 Postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ako vývoj na účte 012 sa účtuje najmä dizajn a zhotovenie a testovanie prototypov a modelov. Stretli sme sa výkladom k tomuto ustanoveniu, ktoré by sa dalo popísať takto: Pre rozhodnutie, či sa hmotná a nehmotná časť výskumu zaradí spolu na účet nehmotného majetku 012 je podstatné to, ako sa naloží s prototypom (v zmysle § 34 ods. 1 Postupov...?). Ak sa prototyp v procese skúšok a testov zničí, je ďalej nepoužiteľný, účtuje sa prototyp do nehmotného majetku na účte 012. Ak je prototyp aj po skúškach plne funkčný a teoreticky by sa dal odpredať (tak, ako neskôr sériovo vyrábané kusy), zaradí sa do hmotného majetku. Je prosím tento výklad správny? Aktivované náklady na vývoj na účte 012 sa musia podľa zákona o účtovníctve odpísať do 5-tich rokov. Ak by sa mal konkrétny prototyp zaradiť do hmotného majetku, patril by do odpisovej skupiny 4 s dobou odpisovania 12 rokov.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár