Trojzápočet účtovanie účastníkov dohody

ID4311 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Účastníci A,B,C majú voči sebe nasledujúce pohľadávky. Účastníci sa dohodli a všetci 3 podpísali DOHODU takto: (je to trojzápočet) Firma A má voči Firme C pohľadávku 10 500 €. Firma B má voči Firme C pohľadávku 41 000 €. Firma A má voči Firme B pohľadávku 71 000 €. Dohoda znie, že vysporiadajú existujúce pohľadávky takto: Firma A započíta Firme B za Firmu C sumu 10 500 €. Týmto zaniká o sumu 10 500 € pohľadávka Firmy A, ktorú má voči Firme C. Firma B o uvedenú sumu 10 500 € si zvýši pohľadávku voči Firme A. Ako to celé zaúčtujem, cez 395 účet. Účtujem všetky firmy A B C. Budem účtovať o vyradení pohľadávky a výnose z postúpenej pohľadávky? Poprosím o kompletné zaúčtovanie ID za každú firmu.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár