Súťaž

ID2906 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Spoločnosť, zaoberajúca sa predajom vínnych pohárov, zorganizuje medzinárodnú vínnu súťaž. S touto súťažou sú spojené náklady - prenájom miestnosti, doprava, ubytovanie, občerstvenie degustátorov, doprava samotných vzoriek vína, ... Ide o nemalé náklady. Z tejto samotnej súťaže nebude mať žiaden príjem. V prípade, ak niekto poskytne sponzorský dar - za účelom organizovania tejto medzinárodnej súťaže, tiež za účelom rozvoja kultúry a zachovania tradícií, môže byť príjem z tohto sponzorského daru oslobodený od dane z príjmov? Resp., ak by mohol byť oslobodený od dane z príjmov, tak v akej forme by mal byť poskytnutý?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár