Správne zaradenie do platovej triedy - obec

ID3379 | | Tatiana Macháčová | Vytvoriť záložku späť

Zamestnanec pracuje ako ekonóm obecného úradu. Ekonóm má VŠ ekonomického smeru. Na obecnom úrade robí komplexné účtovníctvo, zúčtovanie miezd, pripravuje žiadosti a vyúčtovania dotácií a projektov cez Úrad práce (aj z prostriedkov EÚ) ale aj pre iné inštitúcie (ministerstvá, Úrad vlády). Spracováva účtovnú závierku, pripravuje záverečný účet aj výročnú správu obce. Spolupracuje na vypracovaní interných smerníc a VZN obce. Spracováva návrh rozpočtu, rozpis položiek rozpočtu, zabezpečuje sledovanie plnenia príjmov a výdavkov v rozpočte. Metodicky usmerňuje základnú školu, ktorej je obec zriaďovateľom, spracováva konsolidáciu ZS a obce, robí výkazníctvo pre RISSAM za obidve inštitúcie. Má byť od 1. 1. 2019 zaradený v triede 6 „Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania“ alebo 7. triede: „Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania“?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár