Správne poplatky vyberané obcou podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z. n. p.

ID5113 | | BUKNA, advokátska kancelária, s. r. o. | Vytvoriť záložku späť

Prosím o poskytnutie odbornej podpory pri špecifikácií položky č. 9 sadzobníka správnych poplatkov, ktorá znie: " Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania - poplatok 25 €". Na zasadnutí obecného zastupiteľstva odznela otázka, podľa ktorých osobitných predpisov sa môže nariadiť miestne zisťovanie a akých konaní sa to týka v rámci oblasti všeobecnej správy.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár