Školské stravovanie

ID2893 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Chceli by sme sa poradiť ohľadne účtovania stravovania školských jedálni pri MŠ, ktoré sú bez právnej subjektivity a od 1. 1. 2017 je stravné aj réžia rozpočtované. Nevieme prísť na to, kde robíme chybu, keď nám za mesiac 2/2017 vychádza rozdiel v sume réžii za 1/2017. Stravné je prijímané aj s réžiou na účet ŠJ, kde sa účtuje 221 - rozpočet 223001 a 223003 oproti účtu 324. Z tohto účtu sú hradené aj potravinové faktúry 321/221 - rozpočet 633011. Predpis pri faktúrach je 112/321. Po skončení mesiaca na základe uzávierok vedúcich je prevedená réžia na základný účet MŠ, odkiaľ sú následne hradené potrebné réžijné náklady. Prevod réžie účtujeme len prostredníctvom účtu 261 (261/221 odoslanie réžie z účtu ŠJ a 221/261 príjem réžie na základnom účte MŠ). Mesačný predpis účtujeme: 318/602 skutočne odobraté jedlo za mesiac 318/602, 472/395 príspevky zo SF na stravné 324/318 zúčtovanie preddavku na stravné podľa skutočne odobratého jedla za mesiac 318/602 predpis režijných nákladov podľa vyúčtovania skutočne odobratého jedla za mesiac 324/318 zúčtovanie réžij. nákladov podľa skutočne odobratého jedla za mesiac 501/112 spotreba potravín za mesiac 527/622 55% stravné zamestnávateľ Zároveň neviem prečo vychádza rozdiel vo výške preplatkoch, ktorý je tvorený rozdiel medzi sumou SF za 1/2017 a 2/2017. Predpis účtujeme 318/602, a zároveň predpis čerpania 472/395. Príjem na stravné z účtu SF na účte ŠJ je účtované 221/318. Odvod z účtu SF je účtovaný 395/221. Rozdiel v preplatkoch je vidieť porovnaním kontroly okruhu ŠJ preplatky a prehľadom vedúcej ŠJ. Tie vykazujú v prehľade inkasa stravného od stravníkov za mesiac v stĺpci predpis = predpis SF za aktuálny mesiac, prevod z predošlého mesiaca je vykázaný SF v stĺpci nedoplatky výška SF predchádzajúceho mesiaca, v stĺpci zaplatené v bežnom mesiaci je SF vo výške predpisu predchádzajúceho mesiaca, stĺpec zostatok na konci mesiaca sa nachádza výška SF predpisu bežného mesiaca v časti nedoplatok. Niekde robíme chybu a neviem prísť na to kde. Za mesiac január sa kontrola okruhu školských jedálni rovnala, nevykazoval sa rozdiel. Problém je teraz s predpisom za 2/2017 a následnou kontrolou okruhu.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár