Rozpočtovanie zábezpeky

ID2983 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Obec vykazuje vo FIN 1-12 prijaté zábezpeky pod EK 456002 a vrátené zábezpeky pod EK 819002 ako finančné operácie. Ide o cudzie prostriedky vedené na depozitnom účte do doby ich vrátenia alebo započítania (kaucie, zábezpeky vo verejnom obstarávaní alebo pri predaji majetku, napr. vo verejnej obchodnej súťaži). Má obec povinnosť tieto zábezpeky aj rozpočtovať rozpočtovým opatrením, alebo stačí vykázať len skutočnosť plnenia, príklad: rozpočet - 0 €, skutočnosť - 100 €? Môže byť rozpočet finančných operácií prekročený o tieto zábezpeky? Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec môže vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d), čiže povolené prekročenie a viazanie finančných operácií, len do 31. augusta príslušného rozpočtového roka. Podľa tohto odseku zákona by sme ani nemohli rozpočtovať rozpočtovým opatrením zábezpeky po 31. auguste príslušného rozpočtového roka, nakoľko zábezpeky nespadajú medzi výnimky vymenované v odseku 1 a v odseku 3 paragrafu 14. Ako teda sa zaraďujú do rozpočtu zábezpeky po tomto termíne?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár