Registračná povinnosť pri prenájme časti spoločných priestorov, resp. nebytových priestorov

ID570 | | Klára Klabníková | Vytvoriť záložku späť

Vlastníci bytov v bytovom dome poskytli časť spoločných priestorov z nebytového priestoru na podnikanie iným podnikateľom, ktorí si v priestoroch zriadili kaderníctvo a zlatníctvo. Prenájom častí nebytového priestoru je poskytnutý na základe písomnej nájomnej zmluvy s platnosťou od 1. apríla 2007 na dobu neurčitú. Návrh nájomnej zmluvy bol odsúhlasený na výročnej schôdzi všetkými vlastníkmi bytov v počte 24 aj za prítomnosti zástupcov spoločnosti, ktorá byty spravuje. Správcovskú činnosť spoločnosť vykonáva na základe zmluvy uzatvorenej osobitne s každým vlastníkom bytu.

Po legislatívnej úprave § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o správe daní") s účinnosťou od 1. januára 2010 vzniká povinnosť registrácie aj tých vlastníkov bytov, nebytových priestorov alebo inej nehnuteľnosti, v ktorej vlastník prenajíma len jej časť, teda aj v tomto prípade. Vzniká im, ako vlastníkom bytov, povinnosť registrovať sa u príslušného správcu dane a v akej lehote si majú túto registračnú povinnosť u príslušného správcu dane vykonať?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár