Preplatenie nevyčerpanej dovolenky vo verejnej správe a u starostu obce

ID1931 | | Ing. Iveta Matlovičová | Vytvoriť záložku späť

Máme zamestnanca, ktorý vykonáva kumulovanú funkciu na obecnom úrade, z dôvodu pracovnej vyťaženosti čerpá málo dovolenky. V r. 2013 čerpá starú dovolenku za r. 2012, podľa predbežného predpokladu k 31.12.2013 uvedenému zamestnancovi aj tak zostane dovolenka z r. 2012 - 10 dní. Uviedla by som konkrétny prípad na posúdenie: zostatok dovolenky k 31. 12. 2013: za r. 2012 10 dní za r. 2013 25 + 5 dní (podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa), spolu 30 dní. Má pracovník nárok na preplatenie určitej časti dovolenky za r. 2012, musí o preplatenie požiadať alebo je to povinnosť zamestnávateľa, zamestnanec už dovŕšil 33 rokov, zamestnávateľ mu poskytuje 25 dní dovolenky + 5 dní dovolenky ročne. Zákonník práce ustanovuje, že časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne, patrí zamestnanosti náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, môžeme toto aplikovať aj u starostu obce, ak mu zostane dovolenka z r. 2012. V obidvoch prípadoch nejde o ukončenie pracovného pomeru.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár